สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน ร่วมงาน Expo lanna 2019 พิธีเปิดงานข่าวผญาล้านนา ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ เป็นประธานการเปิดงาน

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 28/06/2562