สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน ร่วมประชุมชี้แจงติดตามเร่งรัดหนี้สินลูกหนี้ที่ได้รับจัดสรรเงินทุนกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร (คชก.) ณ ห้องประชุม 4/1 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร โดยมีนายชาตรี บุญนาค รอง อธส.เป็นประธาน

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 01/07/2562