ราคากลางจ้างเหมาก่อสร้าง ต่อเติม และปรับปรุงพื้นที่บริเวณอาคารสำนักงานกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร และอาคาร 7 กรมส่งเสริมการเกษตร

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 12/09/2561