20 พ.ค.62 เกษตรจังหวัดสงขลา มอบหมายให้นายชัยยศ สุวรรณลิขิต และนางสาวกัญจนาถ ช่างสาน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่ร่วมกับอาจารย์ธีรพงศ์ จันทรนิยม นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตปาล์น้ำมัน คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดอบรมโครงการพัฒนาการใช้ปุ๋ยสำหรับปาล์มน้ำมันโดยการวิเคราะห์ตัวอย่างใบ ให้แก่เกษตรกรแปลงใหญ่ปาล์มน้ำมัน จำนวน 30 ราย ณ แปลงเรียนรู้ต้นแบบแปลงใหญ่ปาล์มน้ำมัน หมู่ที่ 1 ตำบลตะเครียะ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 20/05/2562