เกษตรจังหวัดขอนแก่น ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน "มหกรรมไดโน่และอาหารเกษตรปลอดภัยและโคเนื้ออีสาน สู่ไทยแลนด์ 4.0"

26 มิ.ย.60 เวลา 09.00 น. ว่าที่ ร.ท.วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน "มหกรรมไดโน่และอาหารเกษตรปลอดภัยและโคเนื้ออีสาน สู่ไทยแลนด์ 4.0" โดยมี นายชัยธวัช เนียมศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภาคเกษตร มุ่งเน้นเพิ่มมูลค่าสินค้าอาหารเกษตรปลอดภัยในกลุ่มจังหวัด EWEC (East - West Economic Corridor) ณ ห้องมุงกฎเพชร โรงแรมโฆษะ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ทั้งนี้ มีการจัดแสดงผลิตผลทางการเกษตรของเกษตรกร และ Young Smart Farmer ภายในงานแถลงข่าวด้วย

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 26/06/2560