การเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อวัสดุการเกษตร สำหรับใช้ในโครงการเสริมสร้างรายได้แก่เกษตรกรรายย่อย : สำนักงานเกษตรอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง  (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

 

1. ชื่อโครงการ  จัดซื้อวัสดุการเกษตร  สำหรับใช้ในโครงการเสริมสร้างรายได้แก่เกษตรกรรายย่อย

            - หน่วยงานเจ้าของโครงการ              สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี

 

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร    136,100 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

                     

3. วันที่กำหนดราคากลาง  (ราคาอ้างอิง)        5     มิถุนายน   2561

     เป็นเงิน  136,100  บาท  ราคา/หน่วย (ถ้ามี)  .................  บาท

    3.1   เส้นหมี่   จำนวน 8 กิโลกรัม ราคาต่อหน่วย 40 บาท

    3.2   น้ำมันพืช  จำนวน 201 กิโลกรัม ราคาต่อหน่วย 45 บาท 

    3.3   น้ำตาลปี๊บ  จำนวน 12 กิโลกรัม ราคาต่อหน่วย 40 บาท

    3.4   สับปะรด   จำนวน 5 กิโลกรัม ราคาต่อหน่วย 10 บาท

    3.5   มะขามเปียก  จำนวน 5 กิโลกรัม ราคาต่อหน่วย 60 บาท

    3.6   เต้าเจี้ยว จำนวน 4 ขวด ราคาต่อหน่วย 40 บาท

    3.7   ซอสมะเขือเทศ   จำนวน 4 ขวด ราคาต่อหน่วย 40 บาท

    3.8  หัวกระเทียม  จำนวน 4.5 กิโลกรัม ราคาต่อหน่วย 150 บาท

    3.9   หัวหอมแดง  จำนวน 2 กิโลกรัม ราคาต่อหน่วย 40 บาท

    3.10 กระเทียมดอง  จำนวน 4 กระปุก ราคาต่อหน่วย 10 บาท

    3.11 ถุงพลาสติกใส ขนาด 7x11 นิ้ว จำนวน 20 แพ็ค  ราคาต่อหน่วย 40 บาท

    3.12 ไข่เป็ด  จำนวน 4,712 ฟอง ราคาต่อหน่วย 5 บาท

    3.13 เกลือ  จำนวน 177 กิโลกรัม  ราคาต่อหน่วย 20 บาท

    3.14 เมล็ดถั่วเขียง  จำนวน 256 กิโลกรัม ราคาต่อหน่วย 60 บาท

    3.15 ตะกร้าพลาสสติก  จำนวน 422 ใบ  ราคาต่อหน่วย 20 บาท

    3.16  กระสอบป่าน  จำนวน 141ใบ  ราคาต่อหน่วย 30 บาท

    3.17 ถุงพลาสติกดำ ขนาด 18x20 นิ้ว   จำนวน 18 แพ็ค ราคาต่อหน่วย 100 บาท

    3.18  ตาข่ายพลาสติกหกเหลี่ยม  จำนวน 27 เมตร  ราคาต่อหน่วย 50 บาท

    3.19  กล้วย จำนวน 500 กิโลกรัม  ราคาต่อหน่วย 20 บาท

    3.20 แป้งเอนกประสงค์  จำนวน 14 กิโลกรัม ราคาต่อหน่วย 35 บาท

    3.21  มันเทศ   จำนวน 10 กิโลกรัม ราคาต่อหน่วย 25 บาท

   3.22  หอมหัวใหญ่  จำนวน 3.5 กิโลกรัม  ราคาต่อหน่วย 25 บาท

   3.23  อกไก่  จำนวน 4.5 กิโลกรัม ราคาต่อหน่วย 65 บาท

   3.24  ผงกระหรี่   จำนวน 4ขวด  ราคาต่อหน่วย 80 บาท

   3.25  พริกไทย จำนวน 4 ขวด ราคาต่อหน่วย 20 บาท

   3.26 ซอสปรุงรส จำนวน 4 ขวด ราคาต่อหน่วย 45 บาท

   3.27 น้ำตาลทราย จำนวน 42 กิโลกรัม ราคาต่อหน่วย 25 บาท

   3.28 ก้อนเห็ดนางฟ้า จำนวน 1,088 ก้อน ราคาต่อหน่วย 8 บาท

   3.29 เห็ดนางฟ้า จำนวน 9 กิโลกรัม  ราคาต่อหน่วย 80 บาท

   3.30 ถุงร้อนขนาด 3x5 นิ้ว 3 กิโลกรัม  ราคาต่อหน่วย 100

   3.31 ยางวง บรรจุ 0.5 กก. จำนวน 3 แพ็ค ราคาต่อหน่วย 90 บาท

   3.32 ข้าวสาร  จำนวน 6 กิโลกรัม ราคาต่อหน่วย 25 บาท

   3.33 สับปะรดกวน จำนวน 28 กิโลกรัม  ราคาต่อหน่วย 150 บาท

3.34 กล่องพลาสติกใส ขนาด 3 ออนซ์ จำนวน698 อัน  ราคาต่อหน่วย 2 บาท

3.35 พริกป่น จำนวน 3 ขีด ราคาต่อหน่วย 15 บาท

3.36 เชือกไนล่อน ขนาด 5มม. หนัก3.2 กก. จำนวน 6 ม้วน  ราคาต่อหน่วย 270 บาท

3.37 เมล็ดทานตะวัน จำนวน 48 กิโลกรัม ราคาต่อหน่วย 160 บาท

3.38 ถาดเพาะต้นอ่อนทานตะวัน จำนวน 24 ใบ ราคาต่อหน่วย 130 บาท

3.39 ขุยมะพร้าว(ถุงใหญ่) จำนวน 80 ถุง  ราคาต่อหน่วย 80 บาท

3.40 แหลบดำ (ถุงใหญ่) จำนวน 80 ถุง  ราคาต่อหน่วย 80 บาท

3.41 ดิน  จำนวน 182 ถุง ราคาต่อหน่วย 25 บาท

3.42 โหลพาสติก ขนาด 450 มล. จำนวน 416 ใบ  ราคาต่อหน่วย 10 บาท

3.43 กะละมัง ขนาด 49x17 ซม. จำนวน 26 ใบ ราคาต่อหน่วย 130 บาท

 

4. แหล่งที่มาของราคากลาง  (ราคาอ้างอิง)  

     4.1  ร้านปอแอนปลา มินิมาทร์

     4.2  ร้านสมทรง

     4.3  ร้านนันทา

           

5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

     1. นางศกลวรรณ  โสภี      เกษตรอำเภอสัตหีบ

     2. นางสาวสุชิรา   ลายรัตน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

     3. นางเยาวนาถ   ใหญ่ผล   เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 11/06/2561