คัดเลือกโรงเรียนโครงการพระราชดำริกิจกรรมปศุสัตว์ดีเด่นระดับประเทศ 2562

เกษตรจังหวัดสงขลา มอบหมายให้นางบุปผาพรรณ ไชยฤกษ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา เข้าร่วมในการคัดเลือกโรงเรียนโครการตามพระชรดำริกิจกรรมปศุสัตว์ดีเด่น ระดับประเทศ ปี 2562 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเชิญ พิศลยบุตร อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ในวันที่ 11 มีนาคม 2562

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 11/03/2562