ข้อปฏิบัติในวันรายงานตัวบรรจุเข้ารับราชการ ระหร่างวันที่ 1 - 3 เมษายน 2563 ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 5 (ห้อง 7)

รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 30/03/2563