ร่างขอบเขตของงาน โครงการจัดงาน "เกษตรสร้างชาติ" ในวาระกรมส่งเสริมการเกษตร ครบรอบ 50 ปี ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม - 2 กันยายน 2561 ณ สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 20/06/2561