เพลี้ยแป้ง

          ชื่อวงศ์ : Pseudococcus

 

เตือนการระบาดศัตรูพืช!!! เนื่องจากเริ่มเข้าสู่ช่วงฤดูแล้ง สภาพอากาศกลางวันร้อน แห้งแล้ง ฝนทิ้งช่วง ซึ่งสภาพอากาศดังกล่าวเหมาะกับการระบาดของเพลี้ยแป้ง

            “เพลี้ยแป้ง” สามารถระบาดจากพื้นทีหนึ่งไปยังพื้นที่หนึ่งโดยการติดไปกับคน พันธุ์พืช กระแสลม และมดเป็นพาหนะนำตัวเพลี้ยแป้งไปเลี้ยงเพื่อรอดูดกินมูลหวานจากเพลี้ยแป้ง โดยความเสียหายจากการทำลายของเพลี้ยแป้งต่อผลผลิตขึ้นอยู่กับระยะการเจริญเติบโตของพืช

          อันดับ : Homoptera

 

เพลี้ยแป้ง

          ชื่อวงศ์ : Pseudococcus

 

เตือนการระบาดศัตรูพืช!!! เนื่องจากเริ่มเข้าสู่ช่วงฤดูแล้ง สภาพอากาศกลางวันร้อน แห้งแล้ง ฝนทิ้งช่วง ซึ่งสภาพอากาศดังกล่าวเหมาะกับการระบาดของเพลี้ยแป้ง

            “เพลี้ยแป้ง” สามารถระบาดจากพื้นทีหนึ่งไปยังพื้นที่หนึ่งโดยการติดไปกับคน พันธุ์พืช กระแสลม และมดเป็นพาหนะนำตัวเพลี้ยแป้งไปเลี้ยงเพื่อรอดูดกินมูลหวานจากเพลี้ยแป้ง โดยความเสียหายจากการทำลายของเพลี้ยแป้งต่อผลผลิตขึ้นอยู่กับระยะการเจริญเติบโตของพืช

          อันดับ : Homoptera

 

เพลี้ยแป้ง

          ชื่อวงศ์ : Pseudococcus

 

เตือนการระบาดศัตรูพืช!!! เนื่องจากเริ่มเข้าสู่ช่วงฤดูแล้ง สภาพอากาศกลางวันร้อน แห้งแล้ง ฝนทิ้งช่วง ซึ่งสภาพอากาศดังกล่าวเหมาะกับการระบาดของเพลี้ยแป้ง

            “เพลี้ยแป้ง” สามารถระบาดจากพื้นทีหนึ่งไปยังพื้นที่หนึ่งโดยการติดไปกับคน พันธุ์พืช กระแสลม และมดเป็นพาหนะนำตัวเพลี้ยแป้งไปเลี้ยงเพื่อรอดูดกินมูลหวานจากเพลี้ยแป้ง โดยความเสียหายจากการทำลายของเพลี้ยแป้งต่อผลผลิตขึ้นอยู่กับระยะการเจริญเติบโตของพืช

          อันดับ : Homoptera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 28/02/2561