ประกาศเผยแพร่แผนการจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาพร้อมรับประกันตัวอุปกรณ์ทำความเย็น ระบบไฟฟ้า ระบบสำรองไฟฟ้าระบบเฝ้าระวัง ระบบรักษาความปลอดภัย อุปกรณ์เครือข่ายและสายสัญญาณ Fiber Optic พร้อมการต่อใบรับรอง SSL และซอฟต์แวร์ Antivirus รวมถึงการจัดหาเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบและแก้ไขปัญหาของอุปกรณ์ข้างต้น เป็นระยะเวลา 10 เดือน

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 11/10/2561