ประกาศแผนเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 การจ้างเหมาผลิตสื่อถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กิจกรรมผลิตสื่อและเผยแพร่สารคดีความรู้ทางการเกษตรผ่านสื่อวิทยุ จำนวน 20 เรื่อง ภายใต้โครงการผลิตสื่อถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตร ปี 2563 (สพท.)

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 25/03/2563