ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 การจัดซื้อเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงและสายอากาศระบบ เอ เอ็ม พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ งบประมาณ 6,550,000 บาท (สพท.)

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 30/07/2564