ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำหรับการจ้างเหมาผลิตสื่อถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กิจกรรมสารคดีความรู้ทางการเกษตรทางโทรทัศน์ จำนวน 30 เรื่อง (สพท.)

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 20/03/2563