ร่างขอบเขตของงานการจ้างทำระบบยืนยันตัวบุคคล (Authentication) ที่รองรับการให้ผู้ใช้งานลงชื่อเข้าใช้งานระบบ (login) ครั้งเดียว (Single Sign-On)

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 27/03/2563