ประกาศราคากลางการจ้างเหมาปรับปรุงศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดอุดรธานี(ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ ๑๐ จังหวัดอุดรธานี)โครงการศูนย์ขยายพันธุ์พืช การปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น จำนวน ๑๔ ราย และปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบจำนวน ๑ รายการ

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 14/08/2561