ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตรเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดมหาสารคาม (ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ ๗ จังหวัดมหาสารคาม) ปรับปรุงโรงเรือนอนุบาลพันธุ์พืช ๑ (โรงเรือนอนุบาล ๑ ) จำนวน ๑ รายการ

ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตรเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดมหาสารคาม (ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ ๗ จังหวัดมหาสารคาม) โครงการศูนย์ขยายพันธุพืช ปรับปรุงโรงเรือนอนุบาลพันธุ์พืช ๑ (โรงเรือนอนุบาล ๑ ) จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 17/09/2561