นายประสงค์ พีรธรากุล เกษตรจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนายวิชัย  ศรีสมโภชน์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรกร(ยางพารา) หมู่ที่ ๕ ตำบลเกาะสะบ้า อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา พร้อมให้คำแนะนำการศึกษาเรียนรู้ด้านการเกษตรกับนักเรียนที่มาศึกษาดูงาน ๑๕ ก.พ.๖๑

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 15/02/2561