สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ออกรับฟังการแสดงความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับคำถาม 4 ข้อ ของนายกรัฐมนตรี

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560 นางสาว กฤติกา เทพามาตย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ โดยนายทวิช   พิมพะ  ปลัดอาวุโส   นำศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเมืองขอนแก่นเคลื่อนที่   พร้อมปลัดอำเภอผู้รับประจำตำบลแดงใหญ่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่ และกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลแดงใหญ่    ออกรับฟังการแสดงความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับคำถาม 4 ข้อ ของนายกรัฐมนตรี ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองหลุบ หมู่ที่ 10   ตำบลแดงใหญ่    โดยมีภาคส่วนต่างๆและประชาชน จำนวน 107 คน  เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น พร้อมได้รับฟังปัญหาความเดือดร้อนและปัญหาอื่นๆของประชาชนในพื้นที่ด้วย  เพื่อแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 12/06/2560