วันนี้ ๒ ส.ค. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น.นายสมบูรณ์ ซารัมย์ ผอ.สสก.๔ ขก.เป็นประธานประชุมรับฟังผลการดำเนินงาน "โครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อฯ" ผลกระทบจากพายุเซินกา (SONGA) ในพื้นที่ทางการเกษตรจังหวัดมุกดาหาร

            วันนี้ ๒ ส.ค. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น.นายสมบูรณ์ ซารัมย์ ผอ.สสก.๔ ขก.เป็นประธานประชุมรับฟังผลการดำเนินงาน "โครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อฯ" ผลกระทบจากพายุเซินกา (SONGA) ในพื้นที่ทางการเกษตรจังหวัดมุกดาหาร และผลการดำเนินงานของ ศพก.ทุกอำเภอ โดยมีนายวีรศักดิ์ วงษ์บุตรบุตร กษจ.มุกดาหาร หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และเกษตรอำเภอ เป็นผู้รายงาน ทั้งนี้ได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่เร่งดำเนินการสำรวจพื้นที่ๆ ได้รับผลกระทบอุทกภัย และช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรอย่างทั่วถึง

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 02/08/2560