-นายอัครพล ขัติยะ เกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การเก็บเกี่ยว การตลาดกระเทียม ในฤดูกาลผลิต 2561/2562

วันที่ 21 มีนาคม 2562 นายอัครพล ขัติยะ เกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอนพร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน และรักษาราชการแทนเกษตรอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การเก็บเกี่ยว การตลาดกระเทียม ในฤดูกาลผลิต 2561/2562 ในพื้นที่หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 21/03/2562