ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง เผยแพร่แผนการจ้างเหมาประชาสัมพันธ์โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ และเชื่อมโยงศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร ประจำปี 2562

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 15/01/2562