ถึง พี่น้องเกษตรกร จากปัญหาภัยแล้งและการระบาดของโรค COVID-19 ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กำชับให้ช่วยดูแลพี่น้องเกษตรกร และฝากความห่วงใยให้ดูแลร่างกายให้แข็งแรง

https://www.facebook.com/pr.doae/videos/243336283464443/?t=46

ถึง พี่น้องเกษตรกร
จากปัญหาภัยแล้งและการระบาดของโรค COVID-19 ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กำชับให้ช่วยดูแลพี่น้องเกษตรกร และฝากความห่วงใยให้ดูแลร่างกายให้แข็งแรง

ทั้งนี้กรมฯ ได้ปรับระบบการทำงาน แนะนำให้เกษตรกรใช้แอพพลิเคชั่น FARMBOOK และกรมเปิดเว็บไซต์ให้พี่น้องเกษตรกร สามารถมาฝากขายผลผลิตได้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในช่วงวิกฤตเช่นนี้

กรมส่งเสริมการเกษตร จะมีส่วนร่วมบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรได้ครับ

เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน
เข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

 

 

Update Date : วันที่ข่าว : 03/04/2563