4 กรกฎาคม 2562 นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน มอบให้นายพิเชษฐ์ ชัยฤทธิ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ร่วมรับฟัง VDO Conference ทายาทเกษตรกรรุ่นใหม่ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 04/07/2562