-เกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้เข้าประชุมร่วมกับสมาคมผู้ปลูกกระเทียมภาคเหนือ ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 4 มีนาคม 2562 นายอัครพล ขัติยะ เกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้เข้าประชุมร่วมกับสมาคมผู้ปลูกกระเทียมภาคเหนือ ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานของสมาคมฯ และการบริหารจัดการผลผลิตกระเทียมที่จะออกสู่ตลาดในช่วงฤดูกาลผลิตปี 2561/2562 ที่จะมาถึงนี้

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 04/03/2562