ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการป้องกันศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดำ) ด้วยวิธีผสมผสาน แบบครอบคลุมพื้นที่โดยการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน พ.ศ.2560 : สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 25/04/2561