ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Innovation Aviation & Aerospace Industry – International Conference 2020

ตามลิงค์ด้านล่าง

http://www.plan.doae.go.th/project/News/view.asp?ID=347

Update Date : วันที่ข่าว : 18/10/2562