ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 9 จังหวัดสุพรรณบุรี โครงการผลิตและขยายพืชพันธุ์ดี

ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุง ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ ๙ จังหวัดสุพรรณบุรี โครงการผลิตและขยายพืชพันธุ์ดี ปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น จำนวน 9 รายการ และการปรับปรุงอาคารที่ทำ การและสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding)

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 13/04/2563