-นายอัครพล ขัติยะ เกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้มอบหมายให้กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน และสำนักงานเกษตรอำเภอเมือง ลงพื้นที่ตรวจสอบและให้คำแนะนำในการแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรผู้ปลูกกระเทียม

นายอัครพล ขัติยะ เกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้มอบหมายให้กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน และสำนักงานเกษตรอำเภอเมือง ลงพื้นที่ตรวจสอบและให้คำแนะนำในการแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรผู้ปลูกกระเทียม

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 13/03/2562