ประกาศยกเลิกการจ้างเหมาบริการระบบคลาวด์ เพื่อใช้ประมวลผลระบบโปรแกรมของกรมส่งเสริมการเกษตร จัดเก็บข้อมูล สำรองและกู้คืนระบบ ระยะเวลา 10 เดือน

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 29/11/2561