-สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation) ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation) ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมี นายอัครพล ขัติยะ เกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุม

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 08/02/2562