ประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดขอนแก่น

วันพุธที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดขอนแก่น เพื่อหารือข้อราชการและมอบแนวทางในการพัฒนาด้านการเกษตรในพื้นที่ พร้อมทั้งพบปะ ให้กำลังใจ และอวยพรเนื่องในโอกาสปีใหม่ 2561 แก่หัวหน้าส่วนราชการที่เข้าร่วมประชุมและเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 03/01/2561