ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ้างเหมาผลิตและเผยแพร่คลิปวีดิโอความรู้ทางการเกษตร จำนวน 30 เรื่อง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ้างเหมาผลิตและเผยแพร่คลิปวีดิโอความรู้ทางการเกษตร จำนวน 30 เรื่อง ภายในวงเงิน 900,000 บาท (เก้าแสนบาทถ้วน)

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 12/01/2564