จังหวัดลำพูน โดยนางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน ประชุมวางแผนและเตรียมความพร้อมมาตรการจำกัดการใช้สารเคมี ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 10/06/2562