ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่องประกาศผู้ขนะการเสนอราคาการจ้างเหมาปรับปรุงศูนย์ส่งเสริมเแ!ะพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดนครราซสีมา (ศูนย์ขยายพันธุพืซที่ ๓ จังหวัดนครราซสีมา) โครงการศูนย์ขยายพันธุพืช การปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น จำนวน ๑๓ รายการ

ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่องประกาศผู้ขนะการเสนอราคาการจ้างเหมาปรับปรุงศูนย์ส่งเสริมเแ!ะพัฒนาอาชีพการเกษตร
จังหวัดนครราซสีมา (ศูนย์ขยายพันธุพืซที่ ๓ จังหวัดนครราซสีมา) โครงการศูนย์ขยายพันธุพืช การปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น                 จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีประกาศเชีญขวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 21/09/2561