ร่างประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศส่งเสริมการเกษตร จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Update Date : วันที่ข่าว : 31/03/2563