วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.30 น. นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดงานรณรงค์การป้องกันและกำจัดหนอนกระทู้ลายจุดในข้าวโพด โดยวิธีผสมผสาน ณ บ้านขุนก๋อง (หลวงใหม่) หมู่ที่ 6 ตำบลทาแม่ลอบ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน โดยมี ดร.ประหยัด มะโนพะเส้า หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ รักษาราชการแทน เกษตรจังหวัดลำพูน กล่าวรายงาน มี นายโยธิน ประสงค์ความดี นายอำเภอแม่ทา กล่าวต้อนรับ โดยมีกิจกรรม รวม 3 กิจกรรม ได้แก่ การสร้างการรับรู้การป้องกันและกำจัดหนอนกระทู้ลา

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 04/07/2562