เกษตรจังหวัดขอแก่นร่วมพิธีปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการและมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาเกษตรกรเป็นผู้จัดการแปลง รุ่นที่ 1

วันที่ 18 มีนาคม 2561 เวลา 14.00 น. ว่าที่ ร.ท.วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอแก่น  ร่วมพิธีปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการและมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาเกษตรกรเป็นผู้จัดการแปลง รุ่นที่ 1 จำนวน 134 คน โดยมีนายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในพิธี    ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์พัฒนาความรู้ให้กับผู้จัดการแปลง ประกอบด้วย การวิเคราะห์และประเมินศักยภาพการผลิต การตลาดของกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ การวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทาน การวางแผนการผลิตรายปีของแปลงใหญ่และเส้นทางโลจิสติกส์ของสินค้า โดยมีทีมของ ดร.พิสัณฑ์ นุ่นเกลี้ยง บริษัทฮาร์วาดเอเชียคอนซัลติ้ง จำกัด เป็นทีมวิทยากร

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 18/03/2561