การตรวจราชการด้านการพัฒนาการเกษตรในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นโดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ณ สหกรณ์โคนมขอนแก่น จำกัด

วันพุธที่ 21 มิถุนายน 2560 เวลา 14.00 น. นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยข้าราชการสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร เกษตรกรต้นแบบ และ Young Smart Farmer นำเสนอผลการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการตรวจราชการด้านการพัฒนาการเกษตรในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นโดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ณ สหกรณ์โคนมขอนแก่น จำกัด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 21/06/2560