นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน นำทีมเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์การระบาดของหนองกระทู้ข้าวโลดลายจุด ในเขตพื้นที่อำเภอบ้นโฮ่งและอำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 30/06/2562