ร่างประกวดราคาจ้างเหมาบริการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตแบบองค์กร ปี 2563 จำนวน 6 เดือน

ร่างประกวดราคาจ้างเหมาบริการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตแบบองค์กร ปี 2563 จำนวน 6 เดือน

(เสนอร่างระหว่างวันที่ 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2563)

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 04/02/2563