ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาจัดทำแปลงพ่อแม่พันธุ์สำหรับการขยายพันธุ์พืชพันธุ์ดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 2 จังหวัดตรัง

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 07/09/2561