ขอประชาสัมพันธ์การประชุม Israel –UAE International Water and Food Security Conference (WAFOS 2021) ครั้งที่ 1

ขอประชาสัมพันธ์การประชุม Israel –UAE International Water and Food Security Conference (WAFOS 2021) ครั้งที่ 1

เอกสารแนบ 1

เอกสารแนบ 2

Update Date : วันที่ข่าว : 27/04/2564