ราคากลางจ้างเหมาบริการระบบคลาวด์ เพื่อใช้ประมวลผลระบบโปรแกรมของกรมส่งเสริมการเกษตรจัดเก็บข้อมูล สำรองและกู้คืนระบบ จำนวน 10 เดือน

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 15/11/2561