สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จัดอบรมเกษตรกร หลักสูตรการเกษตรทฤษฎีใหม่ จำนวน 87 ราย

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. นายสายันต์ เค้าแคน เกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ จัดอบรมเกษตรกร หลักสูตรการเกษตรทฤษฎีใหม่  โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามแนวของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปีงบประมาณ 2560 จำนวน 87 ราย ณ หอประชุมอำเภอเมืองขอนแก่น โดยนายฉัตรชัย อุ่นเจริญ นายอำเภอเมืองขอนแก่น ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรม

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 14/06/2560