กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ (ด้านประชาสัมพันธ์/ด้านวิทยุกระจายเสียง) ตั้งแต่วันที่ 9 - 29 มิถุนายน 2560

รายละเอียด

สอบถามเพิ่มเติม

กองการเจ้าหน้าที่ กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 1

โทรศัพท์ 02-5793690

Update Date : วันที่ข่าว : 08/06/2560