จัดกระบวนการเรียนรู้การจัดการศัตรูพืช(ข้าว)แบบผสมผสาน

นายประสงค์ พีรธรากุล เกษตรจังหวัดสงขลา มอบหมายให้นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอสทิงพระ ลงพื้นที่จัดกระบวนการเรียนรู้การจัดการศัตรูพืช(ข้าว)แบบผสมผสาน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลท่าหิน หมู่ที่ ๖ ตำบลท่าหิน อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ๑๘ ม.ค.๖๑

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 18/01/2561