ราคากลาง งานจ้างทำระบบยืนยันตัวบุคคล (Authentication) ที่รองรับการให้ผู้ใช้งานลงชื่อเข้าใช้งานระบบ (Login) ครั้งเดียว (Single Sign-on)

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 27/03/2563