ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่) ปี 2560 กิจกรรมการพัฒนาทีมผู้จัดการแปลง โดยวิธีคัดเลือก

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 23/02/2561