นายประสงค์ พีรธรากุล เกษตรจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดการประชุมสร้างการับรู้ทักษะการปลูกพืชสมุนไพรเก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการสร้างสรรค์คุณค่าและมูลค่าทางการเกษตร กิจกรรม ส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา ถนนราชดำเนิน ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 3 พ.ค.62

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 03/05/2562